• Thumb

Thi công lắp đặt máy cán tôn cho khách Ấn Độ

Area
2.200 m2

Location
Floor 25,27,29 Lotte Tower

Scope
Design and Build

Completion date
09/2018