• Thumb

Lễ ký hợp đồng thi công máy cán tôn cho công ty USA

Area
2.200 m2

Location
Floor 25,27,29 Lotte Tower

Scope
Design and Build

Completion date
09/2018